Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по ПМС №185 във връзка с изпълнението на дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 година, както следва: 
•    Младши/старши/главен експер в отдел КУНЕП към ГД СЗ – 1 бр.
•    Главен експерт в ТОО – Видин към ГД СЗ– 1 бр. 
•    Младши експерт в ТОО – Перник към ГД СЗ – 2 бр. 
•    Младши експерт в ТОО – Търговище към ГД СЗ – 1 бр.
•    Младши експерт в ТОО – Шумен към ГД СЗ – 1 бр. 

Обявление

Заявление за участие в конкурс 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Крайно класиране ТОО - Видин - младши експерт - 1 бр.

Крайно класиране ТОО - Перник - младши експерт - 1 бр. 

Крайно класиране ТОО - Перник - младши експерт - 1 бр. 

Крайно класиране ТОО - Търговище - младши експерт - 1 бр. 

Крайно класиране отдел "Консултантски услуги по национални и европейски програми" - 1бр.