Национална служба за съвети в земеделието обявява конкурс за длъжността главен експерт - оперативен счетоводител в дирекция  “Административно - финансова дейност“. - 1 щ. бр.

Обявление

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

Декларация за съгласие по ЗЗЛД

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс