Национална служба за съвети в земеделието обявява конкурс за назначаване на главен експерт в ТОО - Пазарджик- 1 бр. към Главна дирекция "Съвети в земеделието"

Обявление

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснати кандидати

Крайно класиране