Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) обявява конкурс за назначаване на главен експерт в дирекция "Административно-финансова дейност".

Вижте обявата ТУК

Документи за кандидатстване:
Заявление за участие
Декларация за участие

Списък на допуснатите кандидати вижте ТУК