НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на младши експерт по ПМС №185 (в областта на икономиката/ растенивъдство в т.ч. растителна защитата/животновъдство/ветеринарна медицина/администрация и управление) и старши експерт (в областта на икономиката/растенивъдство в т.ч. растителна защитата/животновъдство/ветеринарна медицина/администрация и управление) за Териториален областен офис гр. Кюстендил към главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“на Национална служба за съвети в земеделието във връзка с изпълнението на дейности по ПРСР 2014-2020 г.

Вижте обявата ТУК

Документи
Заявление за участие

Списък на допуснатите кандидати вижте ТУК

Крайно класиране