НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на главен експерт по ПМС №185 във връзка с изпълнението на дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г. I. за ТОО на НССЗ в гр. Ловеч към главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ – 1 брой

Вижте обявата ТУК

Документи
Заявление за участие