НССЗ обявява конкурс за назначаване в Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) за началник на отдел в отдел „Информационно-обучителни дейности, иновации и международно сътрудничество“ към Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“.

Вижте обявата ТУК

Документи за кандидатстване:
Заявление за участие
Декларация за участие

Списък на допуснатите кандидати вижте ТУК