Крайно класиране - МОО Димово

Крайно класиране - МОО Карлово

Крайно класиране - МОО Лом

Крайно класиране - МОО Любимец

Крайно класиране - главен експерт - координатор на регионално ниво за Южен централен регион със седалище гр. Асеновград