Крайно класиране  - МОО Асеновград

Крайно класиране - МОО Бяла

Крайно класиране - МОО Велики Преслав

Крайно класиране - МОО Велинград

Крайно класиране - МОО Гоце Делчев

Крайно класиране - МОО Гулянци

Крайно класиране - МОО Девин 

Крайно класиране - МОО Димово

Крайно класиране - МОО Долна Баня - няма класирани кандидати 

Крайно класиране - МОО Дупница

Крайно класиране - МОО Елхово

Крайно класиране - МОО Исперих 

Крайно класиране  - МОО Каварна

Крайно класиране - МОО Карлово

Крайно класиране - МОО Карнобат

Крайно класиране - МОО Котел

Крайно класиране - МОО Крумовград

Крайно класиране - МОО Лом

Крайно класиране - МОО Любимец

Крайно класиране - МОО Мизия

Крайно класиране - МОО Петрич

Крайно класиране - МОО Попово

Крайно класиране - МОО Провадия

Крайно класиране - МОО Раднево

Крайно класиране - МОО Свищов

Крайно класиране - МОО Троян

Крайно класиране - МОО Тутракан

Крайно класиране - за главен експерт - координатор на регионално ниво №1 за Северозападен район (регион) със седалище гр. Враца

Крайно класиране - за главен експерт - координатор на регионално ниво №2 за Северен централен район (регион) със седалище гр. Русе

Крайно класиране - за главен експерт - координатор на регионално ниво №3 за Североизточен район (регион) със седалище гр. Велики Преслав

Крайно класиране - за главен експерт - координатор на регионално ниво № 4 за Югоизточен район (регион) със седалище гр. Ямбол

Крайно класиране - за главен експерт - координатор на регионално ниво №5 за Югозападен (регион) със седалище гр. Благоевград

Крайно класиране - главен експерт - координатор на Централно ниво № 1 - Североизточен, Северен централен и Северозападен регион за планиране, гр. София

Крайно класиране - главен експерт - координатор на Централно ниво № 2 - Югоизточен, Южен централен и Югозападен регион за планиране със седалище в гр. София