В изпълнение на поставените задачи пред НССЗ за предоставяне на съвети, консултации, обучения и информационно обслужване на земеделските производители, Службата изготви и успешно защити пред Държавен фонд "Земеделие" 4 проекта по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. На 22 октомври 2014г. приключиха последните обучения по  4-те договора с Държавен фонд "Земеделие" за изпълнението на тези проекти, като общо са обучени 1 784 земеделски производители.

За да видите резултатите от изпълнението на четирите договора моля натиснете тук.