ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОПАК
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Организиране и провеждане на изнесени обучения по ОПАК – общо 3 обучения: 1. По ключови компетенции - презентационни (модераторски) и комуникационни умения, екипна ефективност за 68 участника за 4 дни – 1 брой и 2. По MS Excel и МS PowerPoint за 34 участника за 4 дни – 2 броя. Осигуряване на нощувки със закуски за участниците и лекторите, кетъринг /общо 7 хранения/ за участниците и лекторите, транспорт в двете посоки (местоживеене от градове в 27 области из цялата страна до местообучението и обратно), обучители – минимум двама и разходите за възнаграждение и престой, осигуряване на обучителни материали, осигуряване на зали и необходимата техника и всичко останало, което е необходимо за ефективното провеждане на обучението.


Документи:

Образци ОПАК НССЗ

Образци декларации ОПАК

Оферта Образец ОПАК обучения

Техническо задание

Заповед

Проект на Догоор ОПАК обучения


Покана