Предмет: Доставка на автомобили за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

Информация в РОП    01585-2018-0001

Документация      /дата на публикуване 07.02.2018 г./

Решение    828696    /дата на публикуване 07.02.2018 г./
Обявление   828697     /дата на публикуване 07.02.2018 г./
Документация, в т.ч. Техническа спецификация и Критерии за оценка   /дата на публикуване 07.02.2018 г./
Образци    /дата на публикуване 07.02.2018 г./
Договор /проект/    /дата на публикуване 07.02.2018 г./

Протокол от Заседание на Комисия   /дата на публикуване 13.03.2018 г./
Решение    /дата на публикуване 13.03.2018 г./

Договор                               /дата на публикуване 12.04.2018 г./
Приложение към Договор    /дата на публикуване 12.04.2018 г./

Обявление за възложена поръчка     /дата на публикуване 20.04.2018 г./

Обявление за приключил договор    847329