Предмет: Предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

Обява     дата на публикуване 27.05.2016

Информация в РОП  9053340

Документация   дата на публикуване 27.05.2016
      Техническа спецификация
      Методика
      Договор проект
      Образци      Образци

Разяснение по чл.189 от ЗОП  /дата на публикуване 30.05.2016/
Съобщение   /дата на публикуване 06.05.2016/
Информация в РОП  9053476

Протокол на Комисията      /дата на публикуване 13.06.2016/

Договор по позиция 1        /дата на публикуване 25.07.2016/
Договор по позиция 2        /дата на публикуване 25.07.2016/
Техническо предложение    /дата на публикуване 25.07.2016/
Ценово предложение         /дата на публикуване 25.07.2016/