Предмет: Предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието
Обява                          /дата на публикуване 06.06.2018/
Информация в РОП    9076881

Документация             /дата на публикуване 06.06.2018/
      Техническа спецификация
      Методика
      Договор  проект
      Образци на документи      Образци на документи

Разяснение      /дата на публикуване 06.06.2018/

Съобщение    /дата на публикуване 13.06.2018/

Информация за публикувана обява за ОП    9077213

Протокол      /дата на публикуване 13.07.2018/

Договор  позиция 1  Приложения  /дата на публикуване 13.07.2018/

Договор  позиция 2  Приложения   /дата на публикуване 13.07.2018/