Покана

Приложение 1 - Техническа спецификация 
Приложение 2 - Договор /проект/ 
Приложение 3 - Декларация

Протокол 1
Протокол 2
Доклад
Решение
Договор 07.03.2017 г.
Обявление за възложена поръчка   779892

Допълнително споразумение към договор                   /дата на публикуване 18.12.2018 г./
Допълнително споразумение №2 към договор            /дата на публикуване 21.05.2019 г./

Обявление за изменение на договор    913335

Допълнително споразумение №3                                /дата на публикуване 10.02.2020 г./

Обявление за приключен договор    964364                /дата на публикуване 11.03.2020 г./