Покана     /дата на публикуване 13.02.2018 г./
Приложение 1 - Техническа спецификация      /дата на публикуване 13.02.2018 г./
Приложение 2 - Декларация      /дата на публикуване 13.02.2018 г./
Приложение 3 - Договор /проект/       /дата на публикуване 13.02.2018 г./

Протокол   /дата на публикуване 12.03.2018 г./
Доклад   /дата на публикуване 12.03.2018 г./ 
Решение    /дата на публикуване 12.03.2018 г./

Обявление за възложена поръчка    843176    /дата на публикуване 20.04.2018 г./

Промяна на Обявление    843521