Покана                                                           /дата на публикуване 26.02.2018 г./
Приложение 1 - Техническа спецификация      /дата на публикуване 26.02.2018 г./
Приложение 2 - Декларация                           /дата на публикуване 26.02.2018 г./
Приложение 3 - Договор /проект/                  /дата на публикуване 26.02.2018 г./

Протокол   /дата на публикуване 19.03.2018 г./
Доклад       /дата на публикуване 19.03.2018 г./
Решение     /дата на публикуване 19.03.2018 г./

Договор     /дата на публикуване 10.04.2018 г./

Приложения към Договор

Обявление за възложена поръчка   842961 

Допълнително споразумение                           /дата на публикуване 05.08.2019 г./

Обявление за изменение на договор  926249  /дата на публикуване 08.08.2019 г./

Допълнително споразумение                           /дата на публикуване 03.04.2020 г./

Обявление за изменение на договор          /дата на публикуване 08.04.2020 г./

Обявление за приключен договор  1004894    /дата на публикуване 18.01.2021 г./