Покана                                                           /дата на публикуване 26.02.2018 г./
Приложение 1 - Техническа спецификация      /дата на публикуване 26.02.2018 г./
Приложение 2 - Декларация                           /дата на публикуване 26.02.2018 г./
Приложение 3 - Договор /проект/                  /дата на публикуване 26.02.2018 г./

Протокол      /дата на публикуване 23.03.2018 г./
Доклад          /дата на публикуване 23.03.2018 г./
Решение        /дата на публикуване 23.03.2018 г./

Договор        /дата на публикуване 18.04.2018 г./
Приложение      /дата на публикуване 18.04.2018 г./

Обявление за възложена поръчка    842963   /дата на публикуване 20.04.2018 г./

Обявление за приключване на договор за общ. поръчка    883343    /дата на публикуване 13.12.2018 г./