Покана                                           /дата на публикуване 20.11.2018 г./
Техническа спецификация               /дата на публикуване 20.11.2018 г./
Техническа спецификация              /дата на публикуване 26.11.2018 г./
Декларация                                   /дата на публикуване 20.11.2018 г./
Договор    проект                          /дата на публикуване 20.11.2018 г./

Съобщение за отварвне на ценови предложения     /дата на публикуване 17.12.2018 г./

Протокол                                      /дата на публикуване 20.12.2018 г./
Доклад                                          /дата на публикуване 20.12.2018 г./
Решение                                        /дата на публикуване 20.12.2018 г./

Договор                                        /дата на публикуване 25.01.2019 г./
Приложение към Договор             /дата на публикуване 25.01.2019 г./

Обявление за възложена поръчка    890727 /дата  на публикуване 29.01.2019 г./

Допълнително споразумение   /дата на публикуване 05.01.2021 г./

Обявление за изменение на договор   1004868  /дата на публикуване 18.01.2021 г./

Приключил договор                               1015721   /дата на публикуване 29.06.2021 г./