Покана                                /дата на публикуване 20.03.2020/
Техническа спецификация    /дата на публикуване 20.03.2020/
Техническо предложение    /дата на публикуване 20.03.2020/
Договор                            /дата на публикуване 20.03.2020/
Декларация                      /дата на публикуване 20.03.2020/

Съобщение за отваряне на ценовите оферти     /дата на публикуване 01.04.2020/

Протокол                                /дата на публикуване 14.04.2020 г./
Доклад                                   
/дата на публикуване 14.04.2020 г./
Решение                                 /дата на публикуване 14.04.2020 г./
Договор                             /дата на публикуване 11.05.2020 г./

Приложение към договор   /дата на публикуване 11.05.2020 г./

Обявление за възложена поръчка       976560              /дата на публикуване 14.05.2020 г./

Обявление за приключил договор      1021334            /дата на публикуване 04.10.2021 г./