Покана                                 /дата на публикуване 23.03.2020/
Техническа спецификация     /дата на публикуване 23.03.2020/
Техническо предложение      /дата на публикуване 23.03.2020/
Договор                               /дата на публикуване 23.03.2020/
Декларация                          /дата на публикуване 23.03.2020/

Съобщение за отваряне на ценови оферти   /дата на публикуване 03.04.2020/

Протокол                                /дата на публикуване 09.04.2020 г./
Доклад                                    /дата на публикуване 09.04.2020 г./
Решение                                 /дата на публикуване 09.04.2020 г./

Договор                                 /дата на публикуване 09.04.2020 г./
Приложение към договор      /дата на публикуване 09.04.2020 г./

Обявление за възложена поръчка    976543     /дата на публикуване 09.04.2020 г./

Приключил договор                          1015719    /дата на публикуване 29.06.2021 г./