Покана                                    /дата на публикуване 30.06.2020/
Техническа спецификация      /дата на публикуване 30.06.2020/
Техническо предложение       /дата на публикуване 30.06.2020/
Договор                                  /дата на публикуване 30.06.2020/
Декларация                            /дата на публикуване 30.06.2020/

Отваряне на ценoвите оферти  /дата на публикуване 13.07.2020/

Протокол                            /дата на публикуване 17.7.2020 г./
Доклад                               /дата на публикуване 17.7.2020 г./
Решение                             /дата на публикуване 17.7.2020 г./