Покана                                    /дата на публикуване 30.06.2020/
Техническа спецификация      /дата на публикуване 30.06.2020/
Техническо предложение       /дата на публикуване 30.06.2020/
Договор                                 /дата на публикуване 30.06.2020/
Декларация                           /дата на публикуване 30.06.2020/

Отваряне на ценoвите оферти  /дата на публикуване 13.07.2020/

Протокол                            /дата на публикуване 22.7.2020 г./
Доклад                               /дата на публикуване 22.7.2020 г./
Решение                             /дата на публикуване 22.7.2020 г./

Договор                              /дата на публикуване 07.08.2020 г./
Приложение към договор  /дата на публикуване 07.08.2020 г./

Обявление за възложена поръчка   990717  /дата на публикуване 14.08.2020 г./

Приключил договор                          1015722   /дата на публикуване 29.06.2021 г./