Покана                                 /дата на публикуване 3.07.2020/
Техническа спецификация     /дата на публикуване 3.07.2020/
Техническо предложение      /дата на публикуване 3.07.2020/
Договор                               /дата на публикуване 3.07.2020/
Декларация                          /дата на публикуване 3.07.2020/

Отваряне на ценoвите оферти  /дата на публикуване 14.07.2020/

Протокол                            /дата на публикуване 20.7.2020 г./
Доклад                               /дата на публикуване 20.7.2020 г./
Решение                             /дата на публикуване 20.7.2020 г./

Договор                              /дата на публикуване 12.08.2020 г./
Приложение към договор  /дата на публикуване 12.08.2020 г./

Обявление за възложена поръчка   990720   /дата на публикуване 14.08.2020 г./

Допълнително споразумение                          /дата на публикуване 18.05.2021 г./

Обявление за изменение      1013781             /дата на публикуване 08.06.2021 г./

Обявление за приключил договор      1021345       /дата на публикуване 04.10.2021 г./