Покана                                   /дата на публикуване 6.07.2020/
Техническа спецификация     /дата на публикуване 6.07.2020/
Договор                                 /дата на публикуване 6.07.2020/
Декларация                           /дата на публикуване 6.07.2020/

Отваряне на ценовите оферти   /дата на публикуване 17.07.2020/

Протокол                            /дата на публикуване 21.7.2020 г./
Доклад                               /дата на публикуване 21.7.2020 г./
Решение                             /дата на публикуване 21.7.2020 г./

Договор                              /дата на публикуване 11.08.2020 г./
Приложение към договор  /дата на публикуване 11.08.2020 г./

Обявление за възложена поръчка   990566  /дата на публикуване 14.08.2020 г./