Търг с явно наддаване за употрбявани автомобили Лада Нива

Обява                         /дата на публикуване 03.01.2020 г./

Заповед 1                    /дата на публикуване 03.01.2020 г./
Заповед 2                    /дата на публикуване 03.01.2020 г./

Тръжна документация  /дата на публикуване 03.01.2020 г./

Тръжен протокол         /дата на публикуване 14.01.2020 г./