Няма неподадени в срок декларации от служителите на НССЗ.