Министерски съвет на Република България

Министерство на земеделието

Държавен фонд "Земеделие"

Българска агенция по безопасност на храните

Изпълнителна агенция по горите