НССЗ ще проведе 10 информационни събития на тема: „Възможности за подпомагане по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода  2014-2020 (ПРСР) през 2022 г. Изпълнение на одобрени проекти от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, които ще се проведат на територията на цялата страна.

По време на информационните срещи експерти на Национална служба за съвети в земеделието ще представят актуална информация за кандидатстване по:

  • Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. - насоки за изпълнение;
  • Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" - изпълнение на одобрени проекти
  • Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ - изпълнение на одобрени проекти.

Земеделските стопани и други заинтересовани лица ще имат възможност да посетят информационните срещи в периода от 22 ноември до 30 ноември 2022 г., съгласно следния график:

22.11.2022г (вторник) 10:00 - 15:30 ч. - гр. Монтана, Младежки дом, бул. „3-ти Март“, № 98. Програмата може да видите тук

22.11.2022г (вторник) 10:00 - 15:30 ч. - гр. Варна,  ул. „Ружа“ № 15, партер. Програмата може да видите тук

23.11.2022г (сряда) 10:00 - 15:30 ч. - гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, библиотеката на Техническия университет. Програмата може да видите тук

23.11.2022г (сряда) 10:00 - 15:30 ч. - гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов № 1а, ет. 8, зала „Пара“. Програмата може да видите тук

24.11.2022г (четвъртък) 10:00 - 15:30 ч. - гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 20. Програмата може да видите тук

24.11.2022г (четвъртък) 10:00 - 15:30 ч. - гр. Бургас, Флора Експо център, град Бургас, зала 4. Програмата може да видите тук

29.11.2022г (вторник) 10:00 - 15:30 ч. - гр. Провадия, ул. „Свети Кирил и Методи“, комплекс Ламбова къща. Програмата може да видите тук

29.11.2022г (вторник) 10:00 - 15:30 ч. - гр. Карнобат, бул. България 12, Ритуална зала (срещу общината). Програмата може да видите тук

30.11.2022г (сряда) 10:00 - 15:30 ч. - 7100, гр. Бяла, обл. Русе, пл.”Екзарх Йосиф I” № 9. Програмата може да видите тук

30.11.2022г (сряда) 10:00 - 15:30 ч. - 5600 гр. Троян, Информационно - културен център ул. „Г. С. Раковски“ № 103. Програмата може да видите тук

Възползвайте се от нашите услуги!

Експертите на НССЗ имат готовност да помогнат на земеделските стопани за:

  • изготвяне на бизнес план;
  • съдействие за попълване на необходимите документи; подготовка и подаване на проектното предложение през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020);
  • информация и съвети за изискванията, условията и дейностите, които младият земеделски стопанин трябва да спазва и извършва по време на изпълнението на проекта.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете на телефон тел. 02 /8 100 988 или е-mail: office@naas.government.bg

 

Очакваме Ви!