Тема: „Oтглеждане на пчелните семейства при различните системи кошери. Oсобености при пролетното подхранване на пчелните семейства.“

Дата: 15 април 2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав“ № 15 - залата на хотел „Алегро” 

Начален час на семинара: 10:00 часа

Краен час на семинара: 13:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Велико Търново) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)

По време на семинара: участниците ще се запознаят със спецификата на пролетното подхранване при пчелните семейства и с подготовката на пчелните семейства за главната паша. Ще бъдат представени основните изисквания при отглеждането на пчелните семейства при различните системи кошери.

Ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Отглеждане на пчелните семейства при различните системи кошери

► Особености при пролетното подхранване на пчелните семейства и подготовката на пчелните семейства за главната паша

► Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Деян Дончев (гл. експерт в ТОО – Велико Търново на НССЗ), тел: 0887 867 374, имейл: veliko_turnovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!