Тема: „Селекция и производство на пчелни майки. Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша“

 Дата: 31 октомври 2022 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Хасково, площад „Общински“ - бившата сграда на кино „Клокотница“, залата на ет. 3

 Начален час: 18:00 ч.

 Краен час: 20:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Хасково и Селскостопанска академия, Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните дейности, които е необходимо да извършат пчеларите при селекция и производство на пчелни майки. Ще научат кога трябва да започнат същинските пролетни грижи за пчелите и в какво се състоят, ще получат знания и ценни съвети относно подготовката на пчелните семейства за първата главна паша.

По време на втората част на събитиета присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на младите земеделски стопанства по предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационно-обучителен семинар са следните:

► Селекция и производство на пчелни майки;

► Подготовка на пчелните семейства за първа главна паша;

► Възможности за подпомагане на младите земеделски стопанства по предстоящ прием по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Димитър Попов (координатор на ТОО – Хасково на НССЗ), тел: 0882 370 722, имейл: haskovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

 

 Очакваме Ви!