Тема: "Добри земеделски практики в растениевъдството"

Дата: 7 юни 2023 г. (сряда)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час: 10:30 ч.

Краен час:  12:10 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Стара Загора и Тракийски университет - Стара Загора

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с добрите земеделски практики в растениевъдството – обща информация, подкрепена от множество примери от практиката. Ще бъдат представени добри практики и за основни етапи при отглеждането на зърнено – житни култури.

По време на втората част на семинара, участниците ще бъдат информирани за изпълнение на  одобрени проектни предложения по подмярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. като се акцентира върху подаване на заявки за второ плащане.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Добри земеделски практики в растениевъдството
  • Добри земеделски практики при отглеждането на зърнено – житни култури
  • Изпълнение на  одобрени проектни предложения по подмярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., относно подаване на заявки за второ плащане

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрацияhttps://forms.gle/w72LzsgpU3ZyZzPu9

Линк за достъп:  https://us06web.zoom.us/j/87857017329

ID за семинара87857017329

За допълнителна информация и въпроси  може да се свържете с г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Ст. Загора), тел.: 0885 859 020, е-mail: stara_zagora.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!