Тема: „Инвазивни чужди видове растения и животни в земеделските земи (изисквания на Регламент 1143/2014) - проблеми за земеделските стопани“

Дата: 8 ноември 2022 г. (вторник)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 ч.

Краен час:  12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Лесотехнически университет 

По време на онлайн семинара участниците ще бъдат запознати с това кои видове наричаме „инвазивни чужди видове“, кои сред тези видове растения и животни се срещат най-често в земеделските земи в страната, какви са заплахите от появата на нови инвазивни видове, кои са методите, с които можем да премахнем инвазивните видове животни или да ги ограничим, защо е необходимо тяхното ограничаване и премахване, какви са изискванията на Регламент 1143/2014.

По време на втората част на семинара участниците ще разберат какви са условията за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Инвазивни чужди видове животни в земеделските земи (изисквания на Регламент 1143/2014) - проблеми за земеделските стопани
  • Инвазивни чужди видове растения в земеделските земи (изисквания на Регламент 1143/2014) – проблеми за земеделските стопани
  • Възможности за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/otEtKBpdZbXyfuKp7

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/82570685773

ID за семинара: 825 7068 5773

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Борислава Борисова, НССЗ, тел: 0882333853, имейл: borisova@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!