Тема: „Източници на замърсяване в пчелните семейства, резултати от дейностите на работна група относно повишената смъртност на пчелните семейства“

Дата: 28 септември 2022 г. (сряда)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.

Краен час:  12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Стара Загора) и Тракийски университет - Стара Загора

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с източниците за замърсяване в пчелните семейства и някои от причините за повишената смъртност на пчелните семейства

Основните теми на информационня семинар са следните:

- Източници на замърсяване в пчелните семейства, резултати от работата на работна група относно повишената смъртност на пчелните семейства

- Възможности за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ замлади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства ипредприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/DdLFBBpvJweMiBSX9

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/81765487102

ID за семинара: 81765487102

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: Ганчо Ганчев (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Ст. Загора), тел: 0885 859 020, имейл:  stara_zagora.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!