Тема: „Методи за ограничаване и премахване на Орлова папрат (Pteridium aquilinum) и инвазивни чужди видове растения от ливади и пасища“

Дата: 15 ноември 2022 г. (вторник)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 ч.

Краен час:  12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Благоевград и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

По време на онлайн семинара участниците ще бъдат запознати с някои нежелани местни и инвазивни чужди видове растения (разпознаване, биологични особености) в ливадите и пасищата и в другите земеделски земи. Ще научат кои са методите, с които можем да ги премахнем или ограничим и най-важното – защо е необходимо тяхното ограничаване и премахване.

По време на втората част на  семинара, участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

 

Основнате тема на информационня семинар е следната:

Методи за ограничаване и премахване на орлова папрат (Pteridium aquilinum) и инвазивни чужди видове растения от ливади, пасища и други земеделски земи

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/ieFR3rCMy42R4RJfA

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/86528612532

ID за семинара: 865 2861 2532

За допълнителна информация и въпроси: г-н Стилиян Рупов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Благоевград), тел: 0887 857 879, имейл: blagoevgrad.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!