Тема: „Напояване на царевица. Основни методи“

Дата: 16 ноември 2022 г. (сряда)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:00 ч.

Краен час:  15:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Кюстендил и  Аграрен университет - Пловдив

По време на онлайн семинара участниците ще бъдат информирани за най-ефективните методи за напояване на царевица, а също така и за предимствата и недостатъците при прилагането им. Ще научат за спецификата при напояването на тази култура и за това как влияе поливния режим върху добивите и как могат да се постигнат оптимални резултати, като същевременно се намалят финансовите разходи на стопанството.

По време на втората част на  семинара, участниците ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

Основни методи за напояване на царевица

- Поливен режим;

- Начини на напояване

Възможности за подпомагане на младите земеделски стопанства по настоящия прием по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. – дейност и роля на НССЗ 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/jXPPQLCNTNSdMgb56

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/81703950493

ID за семинара: 817 0395 0493

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Ивелина Добрева, експерт в ЦУ, НССЗ, тел: 0876 215 082, имейл: idobreva@naas.government.bg и г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО - Кюстендил на НССЗ), тел: 0887 856 767, имейл: kyustendil.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!