Тема: "Неблагоприятните климатични условия – предпоставка за намиране на нов подход при земеделското производство: прецизно земеделие"

Дата: 28 август 2023 г. (понеделник)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час: 10:00 ч.

Краен час:  13:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) Добрич и Аграрен университет Пловдив

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с влиянието на климатичните промени върху добивите на земеделските стопанства. Ще се предложат конструктивни решения за оптимизиране на земеделското производство.

По време на втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  етапите на изпълнение на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 год.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Влиянието на климатичните условия върху добивите на земеделските стопанства,
  • Възможни решения за оптимизация на земеделското производство,
  • Изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“  от ТПРМЗС на ПРСР 2014-2020 г.      

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрацияhttps://forms.gle/AdZmLXn6WnffVmWf7

Линк за достъп:  https://us06web.zoom.us/j/83915257064

ID за семинара: 839 1525 7064

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-жа Маринела Георгиева (експерт координатор на ТОО Добрич на НССЗ, тел.: 0885 848 182, е-mail: dobrich.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!