Тема: „Новости в геномната селекция – геномика и метагеномика, иновации при селекцията в говедовъдството“

Дата: 6 декември 2022 г. (вторник)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 ч.

Краен час:  12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Стара Загора и Земеделски институт – гр. Стара Загора

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с новостите в геномната селекция в говедовъдството, основа за по-добра пазарна реализация. Ще научат повече за това какви иновации се прилагат при селектирането, както и ползите от геномното изследване, което позволява да се характеризира генетиката на белези.

По време на втората част на  семинара, участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Новости в геномната селекция – геномика и метагеномика, иновации при селекцията в говедовъдството“
  • Възможности за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/6yfno5YAhaxJt7RPA

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/81204138905

ID за семинара: 812 0413 8905

За допълнителна информация и въпроси: Ганчо Ганчев (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Ст. Загора), тел: 0885 859 020, имейл:  stara_zagora.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!