Тема: "Ролята на минералите и витамините върху здравето, благосъстоянието и продуктивността на овцете"

Дата: 25 октомври 2022 г. (вторник)

Място на провеждане: онлайн

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис /ТОО/ - Плевен и Земеделски институт - Стара Загора

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят със значението на основните минерали и витамини, оказващи влияние върху здравето и продуктивността при овцете; ще бъдат разгледани различни методи за добавяне на минерали и витамини към дажбата на овцете.

По време на втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за развитие на млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Значение на минералите и витамините върху здравето на овцете;
  • Влияние на недостига от минерали и витамини върху продуктивността на овцете
  • Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за развитие на млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/XicgzAFfxcRmk5Ln7

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/85317301617

ID за семинара: 853 1730 1617

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Валя Вълова (гл. експерт в ТОО - Плевен на НССЗ), тел.: 0884 593 478, е-mail: pleven.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!