Тема: "Системи за отопление в оранжерии. Напояване на оранжерийни зеленчуци"

Дата: 30 септември 2022 г. (петък)

Място на провеждане: онлайн

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Благоевград) и Институт по зеленчукови култури ”Марица”, Пловдив към Селскостопанска академия, София

По време на онлайн семинара с демонстрация: участниците ще се запознаят с видовете системи за отопление в оранжериите, с изискванията и основните технологични показатели, ще научат какво означава понятието „когенерация“ и кои са факторите, които влияят върху загубата на топлина. Ще бъдат представени основните начини за напояване на оранжерийните зеленчуци и методите за регулиране на водния режим на почвата в оранжерията.

По време на втората част на семинара участниците ще научат за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Системи за отопление в оранжерии

- Значение, изисквания и основни показатели,

- Основни системи за отопление на оранжерии,

- Комбинираното производство на топлина и енергия (Когенерация),

- Фактори, влияещи върху загубата на топлинаОчаквани условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

  • Напояване на оранжерийни зеленчуци

- Воден режим, значение,

- Основни начини за напояване на оранжерийните зеленчуци,

- Регулиране на водния режим.

  • Очаквани условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/Kht4zyNvazsZhqPM7

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/83809240405

Семинара: 83809240405

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с:г-н Стилиян Рупов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Благоевград), тел: 0887 857 879, имейл: blagoevgrad.m@naas.government.bg  

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!