Тема: „Съвременни технологии в зеленчукопроизводството“

Дата: 25 ноември 2022 г. (петък)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.

Краен час:  12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Силистра и Аграрен университет - Пловдив

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с основните принципи за производство, изисквания към сортовете и важни технологични моменти при отглеждането на домати, късоплодни краставици (корнишони), лук и дини.

По време на втората част на семинара участниците ще се информират за възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

► Насоки за производство, изисквания към сортовете и основни технологични моменти при производството на:

  • домати
  •  късоплодни краставици
  • лук
  • дини

►  Възможности за подпомагане на млади фермери по настоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/U2VCQexxwzaftPdY6

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/85081848118

ID за семинара: 850 8184 8118 

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Ванушка Петкова – координатор на ТОО на НССЗ в гр. Силистра, тел.: 0888 892 722, ел. поща: silistra.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!