Тема: "Управление на инвестициите в земеделието"

Дата: 24 октомври 2022 г. (понеделник)

Място на провеждане: онлайн

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Шумен и Икономически университет - Варна

По време на онлайн семинара 

участниците ще се запознаят с насоки как да управляват инвестициите си, което включва определяне на финансовите параметри на инвестициите, ефективност на инвестиционните решения, оценка на инвестиционния риск и финансирне на инвестициите в агробизнеса.

Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

►  Инвестиции в земеделието - управление и решения

  • Инвестиции и инвестиционен процес в агробизнеса. Финансови параметри на инвестиците и ефективност на инвестиционните решения.
  • Оценка на инвестиционния риск и финансиране на инвестициите в агробизнеса.

► Очаквани условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/Th1mC3YxMYibP4o87

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/82868235631

ID за семинара: 828 6823 5631

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Галина Маринова (координатор на ТОО - Шумен на НССЗ), тел.: 0885 842 472, е-mail: shumen.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!