Тема: "Възможности за ограничаване на екологичния отпечатък от животновъдството"

Дата: 26 октомври 2022 г. (сряда)

Място на провеждане: онлайн

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Стара Загора и Земеделски институт – гр. Стара Загора

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с възможностите за ограничаване на екологичния отпечатък от животновъдството. Ще научат повече за това какъв е приноса на преживното животновъдство към парниковите емисии и климата и ще се дискутират най-новите методи за намаляване на емисиите при храносмилателния процес на едри и дребни преживни.

По време на втората част на  семинара, участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Възможности за ограничаване на екологичния отпечатък в животновъдството

- Принос на преживното животновъдство към парниковите емисии и климата

- Съвременни методи за намаляване на емисиите при храносмилателния процес на едри и дребни преживни

  • Възможности за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/CGgjJH1pdGeAYFCr8

Линк за достъп:  https://us06web.zoom.us/j/86016785053

ID за семинара: 860 1678 5053

За допълнителна информация и въпроси: г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Ст. Загора), тел: 0885 859 020, имейл:  stara_zagora.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!