Тема: „Здрави почви и тяхното значение за производителите и качеството на растителната и животинска продукция “

Дата: 2 ноември  2022 г. (сряда)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 ч.

Краен час:  12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - София област и Лесотехнически университет

По време на онлайн семинара, участниците ще научат кои са индикаторите за почвеното здраве и какви са показателите за абсолютна и относителна оценка на здравето на почвата. Ще разберат какви са възможностите за управление на природните процеси, засягащи физични, биологичните и химичните аспекти на почвите, а също така и за начини за съхраняване на въглерода. Във финалната част на лекцията присъстващите ще получат информация за почвеното плодородие, за баланса на хранителни елементи и почвените организми.

По време на втората част на семинара участниците ще научат за условията за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

1. Индикатори за почвеното здраве и показатели за абсолютна и относителна оценка на здравето на почвата:

  • Що е то здрава почва?
  • Индикатори за почвеното здраве.

2. Управление и природни процеси, засягащи физични, биологични и химичните аспекти на почвите

  • Начини за съхранение на въглерода в почвата;
  • Интегрална концепция за почвеното плодородие;

3. Условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрацияhttps://forms.gle/kJc8PR413fB457dn6

Линк за достъп:    https://us06web.zoom.us/j/82071083392

ID за семинара: 820 7108 3392  

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Пламен Банчев (главен експерт в ТОО - София, НССЗ), тел: 02 980 2477, имейл: sofia_oblast.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

 

Очакваме Ви!