Тема: „Осигуряване на безопасни условия на труд в земеделското стопанство. Сключване и регистрация на еднодневни трудови договори. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“

Дата: 15 декември 2022 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Хасково, сградата на Научно технически съюз НТС - зала № 3, ет. 3

Начален час: 13:00 ч.

Краен час: 15:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Хасково) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Териториална дирекция (ТД) - Хасково 

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните дейности по безопасност на труда, които е необходимо да извършат земеделските стопани  при осъществяване на земеделска дейност, както и нормативните изисквания, които следва да бъдат изпълнени. Ще бъдат представени условията и реда за сключване и регистрация на еднодневни трудови договори от регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители.

По време на втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на младите земеделски стопанства в настоящия  прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Осигуряване на безопасни условия на труд в земеделското стопанство
  • Сключване и регистрация на еднодневни трудови договори от регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители
  • Възможности за подпомагане на младите земеделски стопанства в настоящия прием по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани

За допълнителна информация и въпроси: г-н Димитър Попов (координатор на ТОО – Хасково на НССЗ), тел: 0882 370 722, имейл: haskovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!