На 16 март 2019 г. в гр. Велико Търново ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Велико Търново) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд на тема: „Грижи за пчелните семейства през пролетта. Използване на ново технологично оборудване в пчеларството“.

На семинара доц. д-р Пламен Христов, ИЖН – Костинброд ще запознае присъстващите с грижите за пчелните семейства през пролетта и технологични решения при пролетната подготовка на пчелните семейства за медосбор при различните системи кошери. Лекторът ще представи на аудиторията начините за подготовка на пчелните семейства за главната паша и използване на ново технологично оборудване в пчеларството.

Експертите от (ТОО-Велико Търново) към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчели.

Срещата ще се проведе в гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав“ № 15, хотелски комплекс „Алегро“

Програма на семинара може да видите тук.

Моля заповядайте!