На 22 март 2019 г. в гр. Смолян ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Смолян) и Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян на тема: „Технологични процеси при производство на млечни продукти“.


На семинара доц. д-р Димитър Гаджев, НЦЖЗ - Смолян ще запознае присъстващите с добива на сурово мляко и преценка на качеството му, както и с технологичните процеси при производство на млечни продукти. Лекторът ще представи на аудиторията методи за транспортиране, приемане и стандартизиране.

Г-жа Марияна Неделева, (ТОО - Смолян) към НССЗ ще представи възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Срещата ще се проведе  гр. Смолян, залата и цеха за производство на млечни продукти при Научен център по животновъдство и земеделие НЦЖЗ - Смолян .

Програма на събитието може да видите тук.

Моля заповядайте!