На 11 юли 2019 г. в гр. Добрич ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Добрич) и Областна дирекция „Земеделие“ - Добрич на тема: „Режим на регистрация на употребявана земеделска техника“.

На семинара експерт от КТИ - Добрич ще разясни на земеделските стопани начините за регистрация и контрол на земеделска техника, както и проблемите при регистрация на техника внесена от страни извън ЕС.

Експертите от ТОО - Добрич към НССЗ ще представят  възможностите за подпомагане на земеделските стопани  по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020.

Мероприятието ще се проведе в гр. Добрич, Областна администрация - Добрич, зала „Европа“ - етаж 2

Програма на събитието може да видите тук.

Моля заповядайте!