Дата на информационната среща-семинар:  11.07.2019 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 30, залата на Габровска търговско-промишлена палата

Добре дошли на информационната среща-семинар на тема „Добри практики за растителна защита и торене на костилкови овощни видове култури. Оценка на риска в земеделските стопанства  и изисквания при наемане на работници”!

Организатори:  Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Габрово) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово)

Цел на информационната среща-семинар: Представяне на добри практики за растителна защита и торене на костилкови овощни видове култури. Оценка на риска в земеделските стопанства  и изисквания при наемане на работници.

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Създаване на костилкови овощни видове култури;

♦ Растителна защита и торене на костилкови овощни видове култури;

♦Оценка на риска в земеделските стопанства. Изисквания при наемане на работници в стопанствата, включително и при еднодневни договори;

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Габрово на НССЗ, тел: 0885 848 822 - Даниел Денчев (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!