Дата на информационната среща-семинар с демонстрация:  07.10.2019 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Силистра, местността „Орехова гора“ - пчелинът на земеделски стопанин Росен Дашев

Добре дошли на информационната среща-семинар с демонстрация на тема „Новости в технологията на майкопроизводството в пчеларството”!

Организатори:  Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Силистра) и земеделски стопанин Росен Дашев

Цел на демонстрацията:  Запознаване на земеделските стопани в новите технологии при производство на пчелни майки. 

Основните теми на информационната среща-семинар с демонстрация са следните:

♦ Нови елементи в технологията на майкопроизводство в пчеларството

♦ Иновативни решения при производството на нови пчелни  семейства

♦Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Силистра на НССЗ, тел: 0888 892 722 - Ванушка Петкова (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!